top of page

Финансови консултации, европейски програми, разработка и управление на проекти, оценка на финансовия риск, консултиране на инвестиции в недвижимости.

УСЛУГИ

СФЕРЫ РАБОТЫ

ЗА НАС

АРДЕС ФИНАНС ООД е сравнително млада, но много успешна консултантска компания. Дружеството извършва широк спектър от консултантски услуги в областта на финансите, фирменото управление, търговско, корпоративно, вещно и др. право. Проучванията, анализите и проектите за участие в европейските грантови схеми се изпълняват на високо професионално ниво, като осигуряват ефективност, стабилност и растеж на бизнеса на клиентите, които ни оказали доверие да работят с нас. Екипите се формират от инициативни и амбициозни, висококвалифицирани и отговорни специалисти - адвокати, финансисти, икономисти, архитекти и инженери. Повечето от тях са работили в държавни органи и в частни дружества, което им дава по-широк кръг от опит, познания и контакти в административното бюрокрация.

АРДЕС ФИНАНС консултира и обслужва български и чуждестранни физически и юридически лица и в областта на правото: дружествено право, облигационно право, несъстоятелност, вещно право, административно право и административен процес, трудово право и социално осигуряване, финансово, данъчно и др. Извършва процесуално представителство пред съд и арбитраж. Регистрира дружества по Търговския закон, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми и др.

О НАС
подобряване на производствения капацитет

изпълнен проект

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0917-C01 Засилване на експортния потенциал на Ви-Рус Интернешънъл ООД

подобряване на производствения капацитет

изпълнен проект

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0850-C01 Засилване на експортния потенциал на ЛЕСИ - 2000 ЕООД

подобряване на производствения капацитет

изпълнен проект

ДБФП BG16RFOP002-2.001-1112-C01 Подобряване на производствения капацитет на СИМЛОДЖИК ЕООД

подобряване на производствения капацитет

изпълнен проект

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0139-C01 Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ФИЛИКС-М ЕООД

ЮРИСТЫ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АРДЕС ФИНАНС ООД

ТАЦ Гранд, ет. 3, офис 56
ул. Капитан Райчо Николов 56
4000 Пловдив, България

office@ardesfinance.eu

Тел: 0882 348 343

ВИЖ НА КАРТАТА

ПИШЕТЕ НИ И НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ

Отлично! Сообщение получено.

КОНТАКТЫ
bottom of page