подобряване на производствения капацитет

изпълнен проект

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0850-C01 Засилване на експортния потенциал на ЛЕСИ - 2000 ЕООД

подобряване на производствения капацитет

изпълнен проект

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0139-C01 Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ФИЛИКС-М ЕООД

 
 
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon