НАШИ ПРОЕКТИ В СНИМКИ

Изпълнен проект по ПРСР 2007-2013, мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Бенефициент: Вип-Ю ЕООД, с. Житница, общ. Калояново

Проект: Изграждане и оборудване на комплекс за селски туризъм състоящ се от хотел и заведение за хранене предлагащо традиционна българска кухня и дегустация на вина местно производство.

Сума на инвестицията: 750 000.00 лева

Инвестицията е в малък, функционален и комфортен семеен хотел в покрайнините на селцето, предлагащ възможност за уединение и релакс, а в заведението гостите могат да се насладят на традиционната българска кухня и местните вина от региона.

Изпълнен проект по ОПРКБИ 2007-2013, процедура "Покриване на международно признати стандарти"

Бенефициент: КЕЙ ДЖИ АУТО ООД, гр. Пловдив

Проект: Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008

Сума на инвестицията: 102 750.00 лева

Кей Джи Ауто е една от водещите компании в България специализирани в дистрибуцията на авточасти за корейски и японски автомобили. Закупуването и внедряването на ново модерно контролно оборудване и софтуер по проекта допринесе за  подобряване качеството на предлаганите продукти, извършваните услуги и условията за работа на персонала.

Изпълнен проект по ОПРКБИ 2007-2013, процедура "Покриване на международно признати стандарти"

Бенефициент: ЕТ ДИАНЖЕЛИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ, гр. Пловдив

Проект: Покриване на международно признати стандарти

Сума на инвестицията: 182 640.00 лева

Основната дейност на фирмата е проектиране и изработване на инструментална екипировка (шприц форми, бластформи, щанци) и производство и продажба на изделия от пластмаси. 

С изпълнението на проекта, фирмата цели повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти. Удовлетворяване нарастващите изисквания на настоящите клиенти и създаване на предпоставки за износ на европейските пазари.

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ВИ-РУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, гр. Пловдив

Проект: Засилване на експортния потенциал на Ви-Рус Интернешънъл ООД

Сума на инвестицията: 790 000.00 лева

Ви-Рус Интернешънъл ООД е дългогодишен наш партньор. С нашата подкрепа, Фирмата изпълнява четвърти проект - два проекта по ОПРКБИ 2007-2013 и два проекта по ОПИК 2014-2020.

Основен предмет на дейност на дружеството е проектиране, производство и търговия с печатни платки и изделия с електронни компоненти. 

С изпълнението на този проект, фирмата намали себестойността на произвежданите продукти, повиши конкурентоспособността и увеличи експортния си потенциал. Чрез направената инвестиция, дружеството подобри производствените процеси и внедри нови технологии за ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес. 

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ЛЕСИ - 2000 ЕООД, гр. Пловдив

Проект: Засилване на експортния потенциал на ЛЕСИ - 2000 ЕООД

Сума на инвестицията: 320 000.00 лева

ЛЕСИ – 2000 ЕООД e производител на висококачествени електронни изделия и системи.  

С изпълнението на този проект, фирмата увеличи обема на производството и експортния потенциал чрез повишаване на производителността, технологичното равнище и качеството на произвежданата продукция. Постигна намаление на себестойността на изделията, и повиши конкурентоспособността. Внедри нови върхови технологии за ресурсна ефективност, повтаряемост, ефикасност и контрол на качеството в производствения процес.  

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: СИМЛОДЖИК ЕООД, гр. София

Проект: Подобряване на производствения капацитет на СИМЛОДЖИК ЕООД

Сума на инвестицията: 1 010 000.00 лева

Основната дейност на СИМЛОДЖИК ЕООД е изпълнение на комплексни проекти в областта на процесната автоматизацията.  

С изпълнението на този проект, фирмата повиши производствения капацитет и експортния потенциал. Подобри съществуващите продукти чрез внедряване на нови технологии за ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес. Утвържди и разшири позициите своите позии, като производител в областта на процесната автоматизация за българския и международния пазари, повиши конкурентоспособността и осигури устойчив икономически растеж на дружеството.  

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ДИАЛ ООД, гр. София

Проект: Подобряване на производствения капацитет на ДИАЛ ООД

Сума на инвестицията: 853 000.00 лева

Дозиметрична и Инженерно-Аерологична Лаборатория ООД има 60-годишна история. ДИАЛ ООД извършва пробовземане и изпитване на почви, води, утайки, строителни материали и отпадъци, храни и атмосферен въздух по химични, физикохимични и радиологични показатели; контрол за радиоактивност на стоки, материали и продукти; оценка на радиационното натоварване и риска за здравето и други.  

Резултатите от реализацията на проекта са свързани с подобряване на конкурентоспособността, увеличаване на обема и качеството на извършваните анализи (производствения капацитет), подобряване на пазарното присъствие, и увеличаване на приходите и печалбата на дружеството. Чрез направените инвестиции, дружеството цели повишаване на обема и качеството на съществуващите и предлагане на нови типове услуги. Чрез внедрените модерни технологии, ще се повиши точността, надеждността и бързината на аналитичния и изследователски процеси.  

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ФИЛИКС-М ЕООД, гр. Пловдив

Проект: Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ФИЛИКС-М ЕООД

Сума на инвестицията: 1 006 360.00 лева

ФИЛИКС - М ЕООД е създадена през 1992 г. като фирма за ситопечат и изработка на щанцформи. От 1994 г. дейността на дружеството се разраства, включвайки към своето портфолио разработка и производство на гъвкави фолийни клавиатури и лицеви панели за различни видове електронни изделия, а по-късно и производство и печат на стикери, етикети, опаковки и изработка на щанц форми за опаковки.   

За да разшири своите пазарни позиции не само на българския, а най-вече на международния пазар, и като цяло да повиши своята конкурентоспособност дружеството реализира този проект, който включва инвестиции в машини и оборудване чрез които ще се постигне подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес. 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon