top of page

НАШИ ПРОЕКТИ В СНИМКИ

Изпълнен проект по ПРСР 2007-2013, мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Бенефициент: Вип-Ю ЕООД, с. Житница, общ. Калояново

Проект: Изграждане и оборудване на комплекс за селски туризъм състоящ се от хотел и заведение за хранене предлагащо традиционна българска кухня и дегустация на вина местно производство.

Сума на инвестицията: 750 000.00 лева

Инвестицията е в малък, функционален и комфортен семеен хотел в покрайнините на селцето, предлагащ възможност за уединение и релакс, а в заведението гостите могат да се насладят на традиционната българска кухня и местните вина от региона.

ПРСР, селски туризъм, комплекс Житари
ПРСР, селски туризъм, комплекс Житари
ПРСР, селски туризъм, комплекс Житари
ПРСР, селски туризъм, комплекс Житари
ПРСР, селски туризъм, комплекс Житари

Изпълнен проект по ОПРКБИ 2007-2013, процедура "Покриване на международно признати стандарти"

Бенефициент: КЕЙ ДЖИ АУТО ООД, гр. Пловдив

Проект: Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008

Сума на инвестицията: 102 750.00 лева

Кей Джи Ауто е една от водещите компании в България специализирани в дистрибуцията на авточасти за корейски и японски автомобили. Закупуването и внедряването на ново модерно контролно оборудване и софтуер по проекта допринесе за  подобряване качеството на предлаганите продукти, извършваните услуги и условията за работа на персонала.

Международни стандарти, проект Кей Джи Ауто
Международни стандарти, проект Кей Джи Ауто

Изпълнен проект по ОПРКБИ 2007-2013, процедура "Покриване на международно признати стандарти"

Бенефициент: ЕТ ДИАНЖЕЛИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ, гр. Пловдив

Проект: Покриване на международно признати стандарти

Сума на инвестицията: 182 640.00 лева

Основната дейност на фирмата е проектиране и изработване на инструментална екипировка (шприц форми, бластформи, щанци) и производство и продажба на изделия от пластмаси. 

С изпълнението на проекта, фирмата цели повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти. Удовлетворяване нарастващите изисквания на настоящите клиенти и създаване на предпоставки за износ на европейските пазари.

Международни стандарти, проект ЕТ Дианжели
Международни стандарти, проект ЕТ Дианжели

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ВИ-РУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, гр. Пловдив

Проект: Засилване на експортния потенциал на Ви-Рус Интернешънъл ООД

Сума на инвестицията: 790 000.00 лева

Ви-Рус Интернешънъл ООД е дългогодишен наш партньор. С нашата подкрепа, Фирмата изпълнява четвърти проект - два проекта по ОПРКБИ 2007-2013 и два проекта по ОПИК 2014-2020.

Основен предмет на дейност на дружеството е проектиране, производство и търговия с печатни платки и изделия с електронни компоненти. 

С изпълнението на този проект, фирмата намали себестойността на произвежданите продукти, повиши конкурентоспособността и увеличи експортния си потенциал. Чрез направената инвестиция, дружеството подобри производствените процеси и внедри нови технологии за ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес. 

подобряване на производствения капацитет, Ви-Рус Интернешънъл ООД
подобряване на производствения капацитет, Ви-Рус Интернешънъл ООД

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ЛЕСИ - 2000 ЕООД, гр. Пловдив

Проект: Засилване на експортния потенциал на ЛЕСИ - 2000 ЕООД

Сума на инвестицията: 320 000.00 лева

ЛЕСИ – 2000 ЕООД e производител на висококачествени електронни изделия и системи.  

С изпълнението на този проект, фирмата увеличи обема на производството и експортния потенциал чрез повишаване на производителността, технологичното равнище и качеството на произвежданата продукция. Постигна намаление на себестойността на изделията, и повиши конкурентоспособността. Внедри нови върхови технологии за ресурсна ефективност, повтаряемост, ефикасност и контрол на качеството в производствения процес.  

подобряване на производствения капацитет, Леси 2000 ЕООД
подобряване на производствения капацитет, Леси 2000 ЕООД

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: СИМЛОДЖИК ЕООД, гр. София

Проект: Подобряване на производствения капацитет на СИМЛОДЖИК ЕООД

Сума на инвестицията: 1 010 000.00 лева

Основната дейност на СИМЛОДЖИК ЕООД е изпълнение на комплексни проекти в областта на процесната автоматизацията.  

С изпълнението на този проект, фирмата повиши производствения капацитет и експортния потенциал. Подобри съществуващите продукти чрез внедряване на нови технологии за ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес. Утвържди и разшири позициите своите позии, като производител в областта на процесната автоматизация за българския и международния пазари, повиши конкурентоспособността и осигури устойчив икономически растеж на дружеството.  

подобряване на производствения капацитет, Симлоджик ЕООД
подобряване на производствения капацитет, Симлоджик ЕООД

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ДИАЛ ООД, гр. София

Проект: Подобряване на производствения капацитет на ДИАЛ ООД

Сума на инвестицията: 853 000.00 лева

Дозиметрична и Инженерно-Аерологична Лаборатория ООД има 60-годишна история. ДИАЛ ООД извършва пробовземане и изпитване на почви, води, утайки, строителни материали и отпадъци, храни и атмосферен въздух по химични, физикохимични и радиологични показатели; контрол за радиоактивност на стоки, материали и продукти; оценка на радиационното натоварване и риска за здравето и други.  

Резултатите от реализацията на проекта са свързани с подобряване на конкурентоспособността, увеличаване на обема и качеството на извършваните анализи (производствения капацитет), подобряване на пазарното присъствие, и увеличаване на приходите и печалбата на дружеството. Чрез направените инвестиции, дружеството цели повишаване на обема и качеството на съществуващите и предлагане на нови типове услуги. Чрез внедрените модерни технологии, ще се повиши точността, надеждността и бързината на аналитичния и изследователски процеси.  

подобряване на производствения капацитет, Диал ООД
подобряване на производствения капацитет, Диал ООД

Изпълнен проект по ОПИК 2014-2020, процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Бенефициент: ФИЛИКС-М ЕООД, гр. Пловдив

Проект: Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ФИЛИКС-М ЕООД

Сума на инвестицията: 1 006 360.00 лева

ФИЛИКС - М ЕООД е създадена през 1992 г. като фирма за ситопечат и изработка на щанцформи. От 1994 г. дейността на дружеството се разраства, включвайки към своето портфолио разработка и производство на гъвкави фолийни клавиатури и лицеви панели за различни видове електронни изделия, а по-късно и производство и печат на стикери, етикети, опаковки и изработка на щанц форми за опаковки.   

За да разшири своите пазарни позиции не само на българския, а най-вече на международния пазар, и като цяло да повиши своята конкурентоспособност дружеството реализира този проект, който включва инвестиции в машини и оборудване чрез които ще се постигне подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес. 

подобряване на производствения капацитет, Филикс-М ЕООД
подобряване на производствения капацитет, Филикс-М ЕООД
bottom of page